Tarieven & toeslagen van Belastingsdienst

Kinderopvang De Hoeksteen biedt vaste opvang en verschillende soorten contracten van kinderopvang.
U kunt een contract voor vaste dagen of een 0 uren contract afsluiten, en alle mogelijke vormen daar tussenin.

Tarieven

Tarieven voor peuteropvang & kinderdagverblijf 2024

Vast

€ 10,25 /per uur

Biedt u alle zekerheid die u zoekt.

 • Vaste dagen met gegarandeerd plaats
 • 30 dagen ruiltegoed bij afwezigheid
 • Minimale afname 1 hele dag

Tarieven voor buitenschoolse opvang 2024

Vast 40 schoolweken + 165 vakantieuren per jaar

€ 9,12 /per uur

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind

 • Vaste dagen en tijden opvang
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Ongeveer 18 dagen aan tegoed, inzetbaar op studie- en vakantiedagen
 • Vast bedrag per maand

Vast 40 schoolweken + 120 vakantieuren per jaar

€ 9,35 /per uur

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind

 • Vaste dagen en tijden opvang
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Ongeveer 13 opvangdagen aan tegoed, inzetbaar op studie en vakantie dagen
 • Vast bedrag per maand

Vast 40 schoolweken + 60 vakantieuren per jaar

€ 9,60 /per uur

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind

 • Vaste dagen en tijden opvang
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Ongeveer 6 dagen aan tegoed, inzetbaar op studie- en vakantiedagen
 • Vast bedrag per maand

Vast 40 schoolweken zonder vakantieuren

€ 9,66 /per uur

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind

 • Vaste dagen en tijden opvang
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Vakantie en of studiedagen worden los gefactureerd
 • Vast bedrag per maand

Flexibel contract BSO

€ 10,44 /per uur

 • Los aanvraagbare dagdelen
 • Voor en na-schoolse opvang
 • Vakantie en studiedagen worden los gefactureerd
 • Enkel betalen voor de aangevraagde dagdelen
 • 7 dagen voorafgaande kosteloos annuleren
 • Geen tegoeden bij afwezigheid

Overige informatie

Bruto bedragen voor teruggave kinderopvangtoeslag;

De maximum uurtarieven waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen in 2024 zijn:

Dagopvang: € 10,25
Buitenschoolse opvang: € 9,12

Kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat houdt in dat u de kosten kunt meerekenen bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag. Op de site van de Belastingdienst kunt u de voorwaarden voor het ontvangen van Kinderopvangtoeslag terugvinden: www.toeslagen.nl. Wist u dat ook bij 2e en volgend kind de teruggave aanzienlijk meer is dan bij het 1e kind?

Voor een bruto netto berekening kunt u contact opnemen via info@kinderopvangdehoeksteen.nl of bel naar 0168-45 25 99.

Registratiegegevens

LRK nummer: Kinderdagverblijf De Hoeksteen 163440517
LRK nummer: Buitenschoolse opvang De Hoeksteen 247627094
LRK nummer: Peuteropvang De Hoeksteen 265460037