Uw kind met een goed gevoel achterlaten

Uw kind toevertrouwen aan een kinderdagverblijf is misschien een hele stap. Gelden er wel dezelfde normen en waarden als thuis? Hoe zit het met de veiligheid? Krijgt uw kind de aandacht die het nodig heeft? Bij Kinderopvang De Hoeksteen weten we als geen ander hoe het voelt om de best mogelijke zorg te willen bieden.

Het kinderdagverblijf (0-4 jaar) is kleinschalig met één verticale groep. In deze groep zijn maximaal 16 kinderen per dag aanwezig.

Kinderdagverblijf

Kinderen komen om te spelen, leren en ontwikkelen

De pedagogisch medewerksters op de groep zorgen voor een veilige basis. De kinderen kunnen zich ontspannen en zichzelf zijn. Voor kinderen is een veilige basis tevens een voorwaarde om zichzelf te ontwikkelen. Wanneer een kind zich veilig en geborgen voelt zal het ook toekomen aan de ontwikkeling van sociaal emotionele competenties.

Omdat er zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerksters op de groep wordt gewerkt, ontstaat er een veilige band tussen de kinderen en pedagogisch medewerksters.

Gewaarborgde kwaliteit door inspectierapporten

Jaarlijks vindt de inspectie plaats vanuit de GGD. Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang.De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. De gemeente geeft de GGD de opdracht voor het uitvoeren van het toezicht.