Buitenschoolseopvang

Opvang na schooltijd in de vakanties en op studiedagen voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
We hebben een ruimte voor kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar gesitueerd in de driehoek van basisschool De Hoeksteen.

Wij verzorgen ook buitenschoolse opvang van basisschool de Klaverhoek in Moerdijk. Kinderen worden door de medewerkster van de opvang of taxibedrijf vervoerd naar buitenschoolse opvang De Hoeksteen.

Buitenschoolseopvang

Uitgangspunt van onze BSO is de vrijheid om te doen waar je zin in hebt!

De middagen bij onze BSO wordt gezien als vrije tijd van het kind. Een kind kan ontspannen na een intensieve schooldag maar kan ook kiezen om aan te sluiten bij een activiteit, te denken valt aan koken, knutselen, toneel, dansen, samen een spel spelen, voorlezen of een buitenactiviteit. Voor vrij spel is er meer dan voldoende spelmateriaal aanwezig. Zo kunnen de kinderen kiezen om te knutselen of lekker te gaan lezen. Wat betreft de buitenruimte deze hebben we in overvloed door het grote buitenveld en we maken gebruik van het schoolplein! Kortom, we hebben meer dan voldoende mogelijkheden om er een leuke en uitdagende middag van te maken.

Gewaarborgde kwaliteit door inspectierapporten

Jaarlijks vindt de inspectie plaats vanuit de GGD. Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang.De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. De gemeente geeft de GGD de opdracht voor het uitvoeren van het toezicht.