Buitenschoolseopvang

Opvang na schooltijd in de vakanties en op studiedagen voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
We hebben een ruimte voor kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar gesitueerd in de driehoek van basisschool De Hoeksteen.

Sluitingsdagen 2023
kerst/oud en nieuw sluiting
maandag 25 december 2024 t/m maandag 1 januari 2024

Sluitingsdagen 2024
Carnavalsmaandag maandag 12 februari 2024
Studiedag (gezamenlijk basisschool) dinsdag 19 maart 2024
2e Paasdag maandag 1 april 2024
Koningsdag zaterdag 27 april 2024
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2024
2e Pinksterdag maandag 20 mei 2024
Kerstavond dinsdag 24 december 2024 16.00 uur gesloten!
kerst/oud en nieuw sluiting
woensdag 25 december 2024 t/m woensdag 1 januari 2025

Buitenschoolseopvang

Uitgangspunt van onze BSO is de vrijheid om te doen waar je zin in hebt!

De middagen bij onze BSO wordt gezien als vrije tijd van het kind. Een kind kan ontspannen na een intensieve schooldag maar kan ook kiezen om aan te sluiten bij een activiteit, te denken valt aan koken, knutselen, toneel, dansen, samen een spel spelen, voorlezen of een buitenactiviteit. Voor vrij spel is er meer dan voldoende spelmateriaal aanwezig. Zo kunnen de kinderen kiezen om te knutselen of lekker te gaan lezen. Wat betreft de buitenruimte deze hebben we in overvloed door het grote buitenveld en we maken gebruik van het schoolplein! Kortom, we hebben meer dan voldoende mogelijkheden om er een leuke en uitdagende middag van te maken.

Gewaarborgde kwaliteit door inspectierapporten

Jaarlijks vindt de inspectie plaats vanuit de GGD. Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. De gemeente geeft de GGD de opdracht voor het uitvoeren van het toezicht.