Spelenderwijs ontwikkelen

In een huiselijke, gezellige sfeer, zowel individueel als in groepsverband.

Home

Kinderopvang met plezier!

Bij kinderopvang De Hoeksteen bieden wij opvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het kinderdagverblijf (0-4 jaar) is kleinschalig met één verticale groep. In deze groep zijn maximaal 16 kinderen per dag aanwezig.

Ook hebben wij 14 kindplaatsen bij onze peutergroep (2-4 jaar) deze is gevestigd in de basisschool.

De buitenschoolse opvang (4-12 jaar) is gevestigd in de basisschool. We hebben een huiselijke, gezellige sfeer met een vast team van 11 pedagogisch medewerksters.

Kinderopvang De Hoeksteen heeft een nauwe samenwerking met Basisschool De Hoeksteen.

Home

Kinderdagverblijf

  • Opvang op de dagen dat u aan het werk bent
  • Verantwoorde en veilige kinderopvang
  • Kwaliteit, kleinschaligheid en een warme sfeer
Lees meer
Home

Buitenschoolse opvang

  • Opvang na schooltijd, in de vakanties en studiedagen
  • Voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
  • Gesitueerd in de driehoek van basisschool de Hoeksteen
Lees meer
Home

Peuteropvang

  • Doelgerichte activiteiten aangeboden passend bij de leeftijd (2-4 jaar)
  • Gesitueerd in de onderbouwunit van basisschool De Hoeksteen
  • Dankzij de peuteropvang goed voorbereid naar de basisschool
Lees meer
Home

Konnect ouderportaal

Bij kinderopvang de Hoeksteen maken wij gebruik van het Konnect ouderportaal hiervoor is een app en onderstaande link beschikbaar.

Ons team

We hebben een huiselijke, gezellige sfeer met een vast team van 11 pedagogisch medewerksters.

Naar het team